top of page

Bente Tømmerås  CV

Atelier: Oslo Prosjektrom Atelierfellsskap

Schweigaardsgate 34 A, Oslo

Representert/salgskanal: www.atelie.art

Medlemskap Tegnerforbundet og LNM, NBK

Kunstrelatert utdannelse

2022 - 2023    Einar Granum Kunstfagskole, Oslo

2019 - 2020    Kunsthøgskolen i Oslo, forelesningsrekke kunsthistore

2015 -  2018   DTK - Den tverrfaglige kunstskolen i Bærum

2013 - 2015   Christiania Kunstakademi, tegning og maleri

2014              Angel Art Academy, Firenze, kurs i Akt og anatomi, tegning

2011 - 2013   Nydalen kunstskole, 2-årig billedkunstutdanning

Studieturer

2023 Stockholm

2018 Porto

2017 London

2016 London

2015 London

2015 Amsterdam

Workshop, stipend og AiR

2021  Artist in Residence, KH Messen, Ålvik 

2017  Avholdt kunst-workshop for barn på Galleri S9 ifm utstilling

2017  Utstillingsstipend fra Frifond ifm utstilling på Galleri S9

Utsmykningsprosjekt

Desember 2018 - desember 2021 Asker kommune, 

"Askers historie i kunst",  deltar med to verk i gangtunell v/Holmen

Separatutstillinger

2024       "Bare på papir" Oslo Prosjektrom, Oslo

2023       Soloutstilling Galleri Snorre Art, Tromsø

2021       Galleri Verftsporten, Horten, separatutstilling

2019       "Habitus" med Sissel Johansen, Juste Gallery, Stockholm

2018       Holmsbustuene, Holmsbu, soloutstilling

Gruppe-og kollektivutstillinger

2023      Kollektivutstilling Galleri Snorre Art, Tromsø

2023      Oslo Open 2023

2021      "Memory Lane" gruppeutstilling Galleri H12, Oslo 

2021      "shortcuts", DTK

2021       Snorre Art, Kollektivutstilling, Tromsø

2020      "Vestigium - 3 spor møtes", Galleri Kunstgress, Oslo

2020       Romeriksutstillingen 2020

2019       Artilleriverkstedet, Horten, kollektivutstilling

2019       Galleri Golsa, Oslo, GIFC/Velevet Ropes

2019       Galleri Jessheim, gruppeutstilling

2019       "Missing Link; Personality" Din Lømmel! Art Gallery, Tønsberg

2019       Høstutstillingen på Kjenn, Lørenskog

2019       Vårutstillingen i Nittedal

2018       Bærum kunsthall, avgangsutstilling DTK

2018       Galleri DC-3, gruppeutstilling

2018       Oslo Prosjektrom, gruppeutstilling

2018       Romeriksutstillingen 2018

2018       Artellierverkstedet, Horten, kollektivutstilling

2018       Tenthaus Oslo, Spring Depot 2018

2017       Romeriksutstillingen 2017

2017       Krutthuset, Stavern

2017       Oslo Prosjektrom, Juleutstilling

2017       Galleri S9, Oslo, gruppeutstilling

2017       Oslo Prosjektrom, Sommerutstilling

2017       Galleri Annekset, Stavern, Biennale

2016,2017 Elevutstillinger DTK

2016       Romeriksutstillingen 2016

2016       Rådhusgalleriet, Oslo Rådhus

2013       Galleri Vera, Drøbak

bottom of page