top of page

Jeg er født i Oslo i 1965. Kunstrelatert utdannelse har jeg fra DKT, kunstfagskolen i Bærum, 

Christiania friAkademi og Nydalen kunstskole.

Jeg jobber med tegning, maleri og grafikk. I min kunst er jeg inspirert av modernismen og abstrakt ekspresjonisme. Arbeidsmetoden er intuitiv og spontan med fokus på tilstedeværelse og variasjon i streken.

Bildene er assosiative og kan minne om surrealistiske landskaper. Jeg arbeider med å få fram noe undrende og uforutsett i bildene.

Målet er at betrakteren skal oppleve et åpent rom for videre assosiasjon, og at de kan finne sin egen historie i bildene.

bottom of page