Arbeider for salg på www.atelier.as 

  • logo_invert.8ace77d3

Utstillinger/prosjekter: 

 

9.10. - 24.10.21 shortcuts, DTK jubileumsutstilling, Fornebu

24.11 - 19.12.21 Galleriverkstedet H12, Oslo, gruppeutstilling

Prosjekt: Tunellkunst på Holmen i Asker,

deltar med to verk i utsmykning av gangtuneller v/Holmen

Desember 2018 - desember 2021  

Instagram:

  • Instagram Social Icon