Arbeider for salg på www.atelier.as 

  • logo_invert.8ace77d3

Utstillinger/prosjekter: 

 

07.03 - 28.03.21 Galleri Verftsporten, Horten, separatustilling

07.04 - 25.04.21 Galleriverkstedet H12, Oslo, gruppeutstilling

 

17.04.2021  Oslo Open 2021 

Prosjekt: Tunellkunst på Holmen i Asker,

deltar med to verk i utsmykning av gangtuneller v/Holmen

Desember 2018 - desember 2021  

Instagram:

  • Instagram Social Icon

2019 Bente Tømmerås