Arbeider for salg på www.atelier.as 

  • logo_invert.8ace77d3

Utstillinger/prosjekter: 

23.10- 25.10.20 Galleri Kunstgress Oslo, gruppeutstiling

 

01.03 - 31.03.21 Galleri Verftsporten Horten, Separatustilling

07.04-25.04.21 Galleriverkstedet H12 Oslo, gruppeutstilling

 

Prosjekt: Tunellkunst på Holmen i Asker,

deltar med to verk i utsmykning av gangtuneller v/Holmen

Desember 2018 - desember 2021  

Instagram:

  • Instagram Social Icon

2019 Bente Tømmerås