Arbeider for salg på Atelier.as 

Works for sale at Atelier.as

Utstillinger/prosjekter: 

07.-25.04.21 H12 Galleriverkstedet, Oslo, gruppeutstilling

 

Prosjekt: Tunellkunst på Holmen i Asker,

deltar med to verk i utsmykning av gangtuneller v/Holmen

Desember 2018 - desember 2021  

Instagram:

  • Instagram Social Icon

2019 Bente Tømmerås